Lyf sem skilar árangri gegn Covid-19 sjúkdómnum

Ivermectin

Margar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna hvort lyf sem reynsta hafa vel gegn öðrum sjúkdómum geti einnig gagnast gegn Covid-19. Niðurstöðurnar hafa því miður oftast verið neikvæðar eða misvísandi og má sem dæmi nefna lyf eins og Remsedevir og Hydroxychloroquine. Lyfið Ivermectin virðist hinsvegar koma vel út í nær öllum rannsóknum.

Ivermectin var uppgötvað árið 1975 af Satoshi Omura og William Campell en sú uppgötvun skilaði þeim nóbelsverðlaunum í læknisfræði árið 2015. Með lyfinu tókst að lækna milljónir manna af illvígum sníkjudýrasjúkdómum, ekki síst í fátakari löndum. Ivermectin er á lista Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar yfir afar mikilvæg lyf.

Síðar kom í ljós að Ivermectin hefur virkni gegn ýmsum veirusjúkdómum. Þegar þessi grein er skrifuð er vitað um 31 rannsókn á virkni Ivermectin gegn Covid-19, þar af eru 11 ritrýndar og birtar sem slíkar. Niðurstöður benda til mjög góðrar virkni og einkum ef lyfið er gefið snemma enda nýtist það þá best til að draga úr fjölgun veirunnar og þeim skaða sem hún veldur í líkamanum. Yfir 80% af þeim sjúklingum sem fá Ivermectin fá mun vægari sjúkdóm en sjúklingar sem ekki fengu lyfið og þeim batnar fyrr. Líkur á dauðsföllum vegna Covid-19 lækka um svipað hlutfall, dánartíðni er meira en 80% lægri hjá þeim Covid-19 sjúklingum sem fengu Ivermectin.

Þar sem Ivermectin hefur verið notað af milljónum manna um áratuga skeið eru aukaverkanir þess mjög vel þekktar og sagðar vægar. Ofnæmisviðbrögð gegn lyfinu eru mjög sjaldgæf. Lyfið er í töfluformi og er mjög ódýrt. Meðferðin myndi kosta innan við 2.000 kr m.v. uppgefið verð í Indlandi. Ivermectin töflur hafa ekki fengist í apótekum hér á landi.

Í þeim löndum sem lyfið er auðfáanlegt hafa læknar tekið það í notkun gegn Covid-19, t.d. í löndum Suður Ameríku, Indlandi og víðar. Heilbrigðisyfirvöld í vestrænum ríkjum hafa ekki enn mælt með notkun Ivermectin gegn Covid-19 en slík meðferð er þó ekki bönnuð svo vitað sé.

Læknar á vesturlöndum hafa kallað eftir því að Ivermectin verði nú þegar viðurkennt sem lyf gegn Covid-19. Í þeim hópi er læknirinn Dr. Thomas Borody, sem hlaut heimsfrægð fyrir uppgötvun sína á lækningu við magasári. Dr. Borody heldur því fram að nú þegar liggi fyrir næg gögn til að viðurkenna að Ivermectin geti læknað Covid-19. Hann hefur lagt til að Ivermectin meðferð Covid sjúklinga skuli hefjast sem fyrst en ekki bíða þess að þeir verði svo veikir að innlögn sé nauðsynlegt. Sú meðferð sem hann ráðleggur og hefur reynst vel er eftirfarandi:

12 mg Ivermectin á degi 1, 4 og 8 en með skuli gefa sýklalyfið Doxycycline og bætiefnin Zínk og D3 vítamín.

Samtök lækna sem kallast “The FLCCC Alliance” hafa einnig þróað og gefið út leiðbeiningar um meðferð við Covid-19 sem einnig byggir á að gefa Ivermectin strax og greining liggur fyrir, svo hægt sé að lágmarka hættu á alvarlegum veikindum.

Til þessa hafa þeir sem greinst hafa með Covid-19 hér á landi ekki fengið neina lyfjameðferð, allavega ekki fyrr en eftir að þeir eru orðnir svo veikir að þeir þurfa að leggjast inn á spítala. Spurning er hvort það myndi nokkuð skaða að gera tilraun hér með þetta lyf.

Rannsóknir á Ivermectin benda allavega til þess að það gæti verið mögulegt að fækka innlögnum og dauðsföllum af völdum Covid-19 hér á landi með því að hefja lyfjameðferð strax við greiningu.